Dakonderhoud

Dakonderhoud leidt tot lagere kosten en een langere gebruiksduur van het dak. Objectieve vaststelling van de conditie is een wezenlijk onderdeel van dit traject.

Ook landelijk opererende opdrachtgevers vinden in Willemsen Dakbedekking een goede partij. Eén contact voor alle onderhoudswerkzaamheden over geheel Nederland neemt de opdrachtgever veel werk en zorg uit handen.

Regulier onderhoud, strategisch vastgoedbeheer, prestatieovereenkomsten; op elk niveau kan een passende overeenkomst tot stand worden gebracht. Ook hier leveren wij adequate service en kennis voor.

Dakinspectie / Onderhoudscontracten

Om de levensduur van de dakbedekking te maximaliseren kunt u bij Willemsen Dakbedekking een onderhoudscontract afsluiten. Tegen een aantrekkelijk tarief verzekert u zich ervan dat uw dak/daken één of meerdere keren per jaar nauwkeurig worden gecontroleerd door Willemsen Isolatie & Dakbedekking. Door een onderhoudscontract af te sluiten voorkomt u hoge kosten.

Ook kleine onderhoudswerkzaamheden tijdens deze inspectie, zoals het reinigen van de hemelwaterafvoeren en het zuiveren van de daken en het verhelpen van kleine gebreken vallen binnen het kader van dit onderhoudscontract.

Op de Contactpagina kunt u meer informatie opvragen.